Siro LAMODE

Tổng: 9 sản phẩm

Đường ngô Lamode (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Đường ngô tổng hợp...
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác.
Cách bảo quản: Nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE Kiwi (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Kiwi tổng hợp...
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác.
Cách bảo quản: Nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Vải (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Vải tổng hợp
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác.
Cách bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Trái Cây (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Trái cây tổng hợp...
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác.
Cách bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Táo Xanh (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Táo xanh tổng hợp...
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác.
Cách bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Đường Đen (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Đường Đen tổng hợp..
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác
Cách bảo quản: Nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và khu vực ẩm mốc.
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Dưa Lưới (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Dưa lưới tổng hợp...
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác
Cách bảo quản: Nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp và khu vực ẩm mốc
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Dâu (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Dâu tổng hợp...
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác
Cách bảo quản: Nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp
Thêm vào giỏ hàng

Sirô LAMODE hương Đào (500ml/chai)


27,000 VNĐ
Thành phần: Đường tinh luyện, nước, hương Đào tổng hợp....
Cách sử dụng: Dùng để pha chế các loại thức uống giải khát và các món tráng miệng khác
Thêm vào giỏ hàng
close Giỏ hàng
Hotline: 0915 431 179